SYSTEMICKÝ LEADERSHIP

Systemický leadership znamená viesť tím či organizáciu (systém) ako celok. Umožní vám pokračovať vo vašej roli lídra s dávkou novej inšpirácie a energie. Je efektívnou nadstavbou k vášmu aktuálnemu štýlu vedenia.

AKADÉMIA SILNÝCH STRÁNOK

Dáva vám zmysel podporovať a rozvíjať silné stránky svojich ľudí a tímov? Naučíme vás, ako s nimi ďalej pracovať interne.

TeamConnect

Využite skrytý potenciál vášho tímu či organizácie. Tímová diagnostika TeamConnect vám umožní porozumieť dynamike a vzorcom správania, vďaka ktorým ste úspešní ale aj tým, ktoré plynutiu tímového potenciálu bránia.

ASIMILÁCIA NOVÉHO LÍDRA

Príchod nového lídra býva spojený aj s očakávaniami. Umožnite tímu a jeho novému členovi prejsť touto cestou úspešne.

Doprajte si zážitok zo systemického prístupu v práci s tímami. Táto kniha je tu pre vás a tímy, ktorých ste súčasťou. Objednať si ju môžete v našom e-shope.