TeamConnect

TeamConnect je online nástroj, ktorý vám poskytuje hĺbkový pohľad na nevedomé vzorce a nasmeruje vás tam, kde je nevyužitý potenciál. To vám umožní porozumieť skutočnému pôvodu prítomných symptómov namiesto ich hasenia. Systemický prístup (postoje, princípy a techniky) umožňuje skutočný posun, nie len krátkodobú fixáciu.

Život organizácie je už sám o sebe komplexný. TeamConnect vám slúži ako východiskový bod na ceste k samotnej podstate vašej situácie – na porozumenie prítomným vzorcom … aby intervencie v tíme boli zamerané na to čo je potrebné pre prosperitu celého tímu.

TeamConnect je nástroj, ktorý odkrýva zdroje potenciálu tímu či organizácie v situáciách keď napríklad:

  • vnímate, že tím nefunguje tak, ako by mohol
  • nerozumiete situácii, ktorá sa deje, hoci všetky zjavné fakty ste si prešli
  • vedenie tímu/organizácie je vyčerpávajúce
  • čelíte transformácii/posunu/zmene a chcete presne rozumieť aký je súčasný stav
  • ste pripravení na ďalšiu fázu a chcete preskúmať, aký by mohol byť ďalší krok.

Postavené na 25-ročných skúsenostiach systemickej práce. Medzinárodná komunita TeamConnect Global pomáha organizáciám, ako je tá vaša, vytvárať produktívne a zdravé tímy.

TeamConnect pozostáva zo 6 online modulov:
1: Ja v mojej práci a v mojom tíme: uznanie, miesto v tíme, viditeľnosť v organizácii, vnímanie súvislostí, vzťah k zákazníkovi
2: Vzorce správania: tie užitočné a tie neužitočné
3: Tím ako celok: kvality vášho tímu
4: Tímové role: úloha leadershipu, špecialistov a podporných rolí
5: Plynutie energie: čo nám dáva a čo berie energiu (osobné, tímové a organizačné ciele)
6: Priame otázky: ja, tím, organizácia

Doprajte si zážitok zo systemického prístupu v práci s tímami. Táto kniha je tu pre vás a tímy, ktorých ste súčasťou. Objednať si ju môžete v našom e-shope.