TeamConnect

TeamConnect
8. apríla 2022 Petra Fusková

TeamConnect je online nástroj, ktorý vám poskytuje hĺbkový pohľad na nevedomé vzorce a nasmeruje vás tam, kde je nevyužitý potenciál. To vám umožní porozumieť skutočnému pôvodu prítomných symptómov namiesto ich hasenia. Systemický prístup (postoje, princípy a techniky) umožňuje skutočný posun, nie len krátkodobú fixáciu.

Život organizácie je už sám o sebe komplexný. TeamConnect vám slúži ako východiskový bod na ceste k samotnej podstate vašej situácie – na porozumenie prítomným vzorcom … aby intervencie v tíme boli zamerané na to čo je potrebné pre prosperitu celého tímu.

Postavené na 50-ročných skúsenostiach systemickej práce. Medzinárodná komunita TeamConnect Global pomáha organizáciám, ako je tá vaša, vytvárať produktívne a zdravé tímy.

TeamConnect pozostáva zo 6 online modulov:
1: Ja v mojej práci a v mojom tíme
2: Vzorce
3: Tím ako celok: kvality tímu
4: Tímové role
5: Plynutie energie: Kde som a kde chcem byť
6: Priame otázky