ASIMILÁCIA NOVÉHO LÍDRA

Tvoríme pre vás bezpečnú a štruktúrovanú komunikačnú platformu, slúžiacu vašim novým lídrom (alebo lídrom začínajúcim prácu s novým tímom) na zblíženie sa s členmi tímu. Získajte vhľady, ako efektívne spolu pracovať a spoločne smerovať k výsledkom. Program odporúčame tímu absolvovať zhruba po 2 – 4 mesiacoch od príchodu nového lídra.

KROK 1 – vzájomné poznanie silných stránok – pomôcka k porozumeniu si

Pridaná hodnota každého člena tímu Zdieľanie potrieb Pochopenie štýlu vedenia nového lídra Pomenovanie prieniku našich síl a toho, čo je nové

KROK 2 – definovanie očakávaní nového lídra a jeho/jej predstava o spolupráci

Čo o sebe ako o človeku je pre mňa dôležité s tímom zdieľať? Čo je pre mňa dôležité vedieť o mojom tíme? Čomu chcem rozumieť? Aká je moja predstava a čo ju formovalo?

KROK 3 – definovanie očakávaní tímu a jeho predstava o spolupráci

Čo nám funguje a radi by sme si ponechali? Čo by sme radi mali inak? Naše vodiace princípy

KROK 4 – prepojenie oboch strán pre efektívnu spoluprácu

Doprajte si zážitok zo systemického prístupu v práci s tímami. Táto kniha je tu pre vás a tímy, ktorých ste súčasťou. Objednať si ju môžete v našom e-shope.