ASIMILÁCIA NOVÉHO LÍDRA

ASIMILÁCIA NOVÉHO LÍDRA
19. októbra 2021 Petra Fusková

Tvoríme pre vás bezpečnú a štruktúrovanú komunikačnú platformu, slúžiacu vašim novým lídrom (alebo lídrom začínajúcim prácu s novým tímom) na zblíženie sa s členmi tímu. Získajte vhľady, ako efektívne spolu pracovať a spoločne smerovať k výsledkom.

Program odporúčame tímu absolvovať zhruba po 2 – 4 mesiacoch od príchodu nového lídra.

KROK 1 – vzájomné poznanie silných stránok – pomôcka k porozumeniu si

Pridaná hodnota každého člena tímu

Zdieľanie potrieb

Pochopenie štýlu vedenia nového lídra

Pomenovanie prieniku našich síl a toho, čo je nové

 

KROK 2 – definovanie očakávaní nového lídra a jeho/jej predstava o spolupráci

Čo o sebe ako o človeku je pre mňa dôležité s tímom zdieľať?

Čo je pre mňa dôležité vedieť o mojom tíme? Čomu chcem rozumieť?

Aká je moja predstava a čo ju formovalo?

 

KROK 3 – definovanie očakávaní tímu a jeho predstava o spolupráci

Čo nám funguje a radi by sme si ponechali?

Čo by sme radi mali inak?

Naše vodiace princípy

 

KROK 4 – prepojenie oboch strán pre efektívnu spoluprácu