Maxilogy

Váš potenciál

Aká je cesta k zdravej organizácii?

Naplno rozvinúť zdravie vašej organizácie znamená stavať na vašich silných stránkach. Znamená to vedieť v nich vnímať prítomné vzorce, vďaka ktorým ste úspešní ako aj tie, ktoré vás môžu brzdiť.

V zdravej organizácii sa lídri cítia splnomocnení, rešpektovaní a užitoční. Každý v organizácii vie, že zastáva hodnotnú rolu, ktorá má pre celok svoj význam. Zamestnanci cítia motiváciu, majú chuť zostať a tvoriť prínos, pretože vedia, že robia niečo, čo bude ocenené. V takejto organizácii neexistujú polopravdy, tabu témy a nik nie je vylúčený.

 

Princíp Maxilogy™

Sprevádzame vás spoznávaním vlastných talentov a ich využitím v rôznych situáciách. 


Pomáhame jednotlivcom a tímom stavať na silných stránkach.  Pomáhame vám budovať zdravú organizáciu. Čo to konkrétne znamená?

Znamená to: rozumieť vlastnej motivácii a motivácii členov tímu; vedieť ako efektívne komunikovať; dávať spätnú väzbu tak, aby človeka pozitívne posúvala; vedieť ako a komu delegovať; rozumieť ako využiť potenciál každého člena tímu pre najlepší výsledok; konflikty vedieť uchopiť a riešiť cez pochopenie potrieb vychádzajúcich zo silných stránok jednotlivca; ísť priamo k podstate prínosu a potrieb každého člena tímu a tým dať priestor efektívnej spolupráci a zdravým vzťahom; rozumieť aj svojim tieňom či slepým miestam a vedieť s nimi pracovať tak, aby neboli prekážkou; vedome uchopiť základné princípy fungovania zdravej organizácie.

Používame agilné praktiky a e2grow online nástroj tak, aby úspech z využívania silných stránok ľudí nebol jednorazovým nadšením, ale mal vo vašej organizácii dlhodobo udržateľný efekt.

Zobraziť podcasty

O nás


Aj my v partnerstve s vami používame vlastné silné stránky, vďaka čomu nás práca teší a napĺňa. Kombinujeme osobnú pracovnú skúsenosť s hodnotami ako precíznosť, ľudský prístup a zmysluplnosť. Toto je pre nás prirodzená cesta, ako vám byť dôveryhodným partnerom.

Viac

Petra Fusková

Petrin ľudský prístup a viac ako 20 rokov profesionálnej skúsenosti spojenej s oddanosťou k excelentnosti neujde pozornosti. Dopomohli jej k profesijnému rastu a zanechať pozitívnu stopu v jednej z 500 najväčších korporácií USA, pre ktorú Petra pracovala vyše 12 rokov. Jej orientácia na kvalitu v kombinácii s prirodzeným talentom budovať blízke medziľudské vzťahy pozitívne ovplyvnila jej líderský štýl a zároveň viedla k novému štandardu úspechu.

Petra má schopnosť stavať mosty medzi jednotlivcami a tímami spôsobom, ktorý im dáva perspektívu, ukazuje smer a dodáva nádej. To, že ako prvá Slovenka získala certifikáciu od spoločnosti Gallup na koučovanie klientov cez ich silné stránky, iba potvrdilo jej zanietenosť a zmysel v pomáhaní ľuďom využívať svoj potenciál. Jej úprimný záujem o človeka spolu s jej ochotou vždy poskytnúť relevantnú a praktickú pomoc, umožňuje ostatným objavovať nové riešenia a rozvíjať sa.

Jej schopnosť tvoriť krajšiu budúcnosť je inšpirujúca a nabíja ľudí pozitívnou energiou pri dosahovaní vyšších cieľov, a aj preto je spolupráca s Petrou vždy obohacujúca.

Linkedin Profile
CliftonStrengths Top 5:
Maximizer│Input │Futuristic│Connectedness│Relator

Daniela Sovinec

Pracovať s Danielou znamená zažiť profesionalitu, robiť zmeny zmysluplne a dosahovať výsledky. Počas jej pôsobenia na vedúcich pozíciách vo financiách, projektovom manažmente alebo HR, bola vždy motivovaná realizovať zmenu, ktorá má zmysel.

Vďaka jej prirodzenej schopnosti byť organizovaná, vníma i ten najmenší detail a širší kontext zároveň. Silný dôraz na výsledky robí z Daniely partnera, ktorý nastavuje latku a rýchlosť, ktorou sa veci dejú.

Danielin profesijný úspech je založený na uchopení každej výzvy ako príležitosti a rovnako tak na ochote priložiť ruku k dielu. Jej prístup k práci je vedený silnou pracovnou etikou prinášajúcou transparentnosť a dôveru.

Prístup ku kvalite a excelentnosti prináša ľuďom v okolí Daniely energiu posúvať sa vždy o krok vpred. Pretavenie jej talentov do služieb klientom prináša každodennú radosť zo spolupráce s ňou!

Linkedin Profil
CliftonStrengths Top 5:
Discipline│Significance │Maximizer│Arranger│Achiever

Kontakt


Načúvame vašim výzvam a spoločne ich pretavujeme do zmysluplných riešení.

Napíšte nám. Radi vám odpovieme.

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

    Klienti

    Referencie