Maxilogy

Váš potenciál

Aká je cesta k zdravej organizácii?

Naplno rozvinúť zdravie vašej organizácie znamená stavať na vašich silných stránkach. Znamená to vedieť v nich vnímať prítomné vzorce, vďaka ktorým ste úspešní ako aj tie, ktoré vás môžu brzdiť.

V zdravej organizácii sa lídri cítia splnomocnení, rešpektovaní a užitoční. Každý v organizácii vie, že zastáva hodnotnú rolu, ktorá má pre celok svoj význam. Zamestnanci cítia motiváciu, majú chuť zostať a tvoriť prínos, pretože vedia, že robia niečo, čo bude ocenené. V takejto organizácii neexistujú polopravdy, tabu témy a nik nie je vylúčený.

 

Princíp Maxilogy™

Sprevádzame vás spoznávaním vlastných talentov a ich využitím v rôznych situáciách. 


Pomáhame jednotlivcom a tímom stavať na silných stránkach.  Pomáhame vám budovať zdravú organizáciu. Čo to konkrétne znamená?

Znamená to: rozumieť vlastnej motivácii a motivácii členov tímu; vedieť ako efektívne komunikovať; dávať spätnú väzbu tak, aby človeka pozitívne posúvala; vedieť ako a komu delegovať; rozumieť ako využiť potenciál každého člena tímu pre najlepší výsledok; konflikty vedieť uchopiť a riešiť cez pochopenie potrieb vychádzajúcich zo silných stránok jednotlivca; ísť priamo k podstate prínosu a potrieb každého člena tímu a tým dať priestor efektívnej spolupráci a zdravým vzťahom; rozumieť aj svojim tieňom či slepým miestam a vedieť s nimi pracovať tak, aby neboli prekážkou; vedome uchopiť základné princípy fungovania zdravej organizácie.

Používame agilné praktiky a e2grow online nástroj tak, aby úspech z využívania silných stránok ľudí nebol jednorazovým nadšením, ale mal vo vašej organizácii dlhodobo udržateľný efekt.

Zobraziť podcasty

O nás


Aj my v partnerstve s vami používame vlastné silné stránky, vďaka čomu nás práca teší a napĺňa. Kombinujeme osobnú pracovnú skúsenosť s hodnotami ako precíznosť, ľudský prístup a zmysluplnosť. Toto je pre nás prirodzená cesta, ako vám byť dôveryhodným partnerom.

Viac

Petra Fusková

Petrin ľudský prístup a viac ako 20 rokov profesionálnej skúsenosti spojenej s oddanosťou k excelentnosti neujde pozornosti. Dopomohli jej k profesijnému rastu a zanechať pozitívnu stopu v jednej z 500 najväčších korporácií USA, pre ktorú Petra pracovala vyše 12 rokov. Jej orientácia na kvalitu v kombinácii s prirodzeným talentom budovať blízke medziľudské vzťahy pozitívne ovplyvnila jej líderský štýl a zároveň viedla k novému štandardu úspechu.

Petra má schopnosť stavať mosty medzi jednotlivcami a tímami spôsobom, ktorý im dáva perspektívu, ukazuje smer a dodáva nádej. To, že ako prvá Slovenka získala certifikáciu od spoločnosti Gallup na koučovanie klientov cez ich silné stránky, iba potvrdilo jej zanietenosť a zmysel v pomáhaní ľuďom využívať svoj potenciál. Jej úprimný záujem o človeka spolu s jej ochotou vždy poskytnúť relevantnú a praktickú pomoc, umožňuje ostatným objavovať nové riešenia a rozvíjať sa.

Jej schopnosť tvoriť krajšiu budúcnosť je inšpirujúca a nabíja ľudí pozitívnou energiou pri dosahovaní vyšších cieľov, a aj preto je spolupráca s Petrou vždy obohacujúca.

Linkedin Profile
CliftonStrengths Top 5:
Maximizer│Input │Futuristic│Connectedness│Relator

Daniela Sovinec

„Pracovať s Danielou znamená zažiť profesionalitu, robiť zmeny zmysluplne a dosahovať výsledky. Počas jej 14 rokov dlhej kariéry naprieč rôznymi pozíciami vo financiách, projektovom manažmente alebo HR, bola vždy motivovaná realizovať zmenu, ktorá má zmysel.

Vďaka jej prirodzenej schopnosti byť organizovaná, vníma i ten najmenší detail a širší kontext zároveň. Silný dôraz na výsledky robí z Daniely partnera, ktorý nastavuje latku a rýchlosť, ktorou sa veci dejú.

Danielin profesijný úspech je založený na uchopení každej výzvy ako príležitosti a rovnako tak na ochote priložiť ruku k dielu. Jej prístup k práci je vedený silnou pracovnou etikou prinášajúcou transparentnosť a dôveru.

Prístup ku kvalite a excelentnosti prináša mne i ľuďom v jej okolí energiu posúvať sa vždy o krok vpred. Pretavenie jej talentov do služieb našim klientom mi prináša každodennú radosť z práce!“

Linkedin Profil
CliftonStrengths Top 5:
Discipline│Significance │Maximizer│Arranger│Achiever

Kontakt


Načúvame vašim výzvam a spoločne ich pretavujeme do zmysluplných riešení.

Napíšte nám. Radi vám odpovieme.

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

    Klienti

    Referencie