Maxilogy

Váš potenciál

TALENT x INVESTÍCIA = SILNÁ STRÁNKA ⇒ Zdravá organizácia

Ľudská rôznorodosť má úžasný potenciál a jej využitie vedie k pestrosti prístupu v riešení úloh a budovaní vzťahov.

Dlhodobo efektívne tímy naplno využívajú silné stránky jednotlivcov pre tímový výkon. To umožňuje každému byť samým sebou a jasne vnímať svoju hodnotu. Vedia ako pracovať s rôznorodosťou členov tímu tak, aby ich diverzita vytvárala pre firmu podmienky k prirodzenému rastu.

Naplno rozvinúť Váš potenciál znamená umožniť každému členovi tímu zmysluplne prispievať k poslaniu organizácie.

 

Princíp Maxilogy™

Sprevádzame vás spoznávaním vlastných talentov a ich využitím v rôznych situáciách. 


Pomáhame jednotlivcom a tímom stavať na silných stránkach.  Pomáhame vám budovať zdravú organizáciu. Čo to konkrétne znamená?

Znamená to: rozumieť vlastnej motivácii a motivácii členov tímu; vedieť ako efektívne komunikovať; dávať spätnú väzbu tak, aby človeka pozitívne posúvala; vedieť ako a komu delegovať; rozumieť ako využiť potenciál každého člena tímu pre najlepší výsledok; konflikty vedieť uchopiť a riešiť cez pochopenie potrieb vychádzajúcich zo silných stránok jednotlivca; ísť priamo k podstate prínosu a potrieb každého člena tímu a tým dať priestor efektívnej spolupráci a zdravým vzťahom; rozumieť aj svojim tieňom či slepým miestam a vedieť s nimi pracovať tak, aby neboli prekážkou; vedome uchopiť základné princípy fungovania zdravej organizácie.

Používame agilné praktiky a e2grow online nástroj tak, aby úspech z využívania silných stránok ľudí nebol jednorazovým nadšením, ale mal vo vašej organizácii dlhodobo udržateľný efekt.

Zobraziť podcasty

O nás


Aj my v partnerstve s vami používame vlastné silné stránky, vďaka čomu nás práca teší a napĺňa. Kombinujeme osobnú pracovnú skúsenosť s hodnotami ako precíznosť, ľudský prístup a zmysluplnosť. Toto je pre nás prirodzená cesta, ako vám byť dôveryhodným partnerom.

Viac

Petra Fusková

„Dovoľte mi predstaviť vám Petru – profesionálku s ľudským prístupom, ktorú poznám viac ako 15 rokov a ktorej oddanosť k excelentnosti neujde pozornosti. Dopomohla jej k profesijnému rastu a zanechať pozitívnu stopu v jednej z 500 najväčších korporácií USA, pre ktorú Petra pracovala vyše 12 rokov. Jej orientácia na kvalitu v kombinácii s prirodzeným talentom budovať blízke medziľudské vzťahy, pozitívne ovplyvnila jej líderský štýl a zároveň viedla k novému štandardu úspechu.

Petra má schopnosť stavať mosty medzi jednotlivcami a tímami spôsobom, ktorý im dáva perspektívu, ukazuje smer a dodáva nádej. To, že ako prvá Slovenka získala certifikáciu od spoločnosti Gallup na koučovanie klientov cez ich silné stránky, iba potvrdilo jej zanietenosť a zmysel v pomáhaní ľuďom využívať svoj potenciál. Jej úprimný záujem o človeka spolu s jej ochotou vždy poskytnúť relevantnú a praktickú pomoc, umožňuje ostatným objavovať nové riešenia a rozvíjať sa.

Jej schopnosť tvoriť krajšiu budúcnosť je inšpirujúca nielen pre mňa, ale aj pre mnohých iných, ktorých to rovnako dobíja energiou dosahovať vyššie ciele. Spolupráca s Petrou za účelom napĺňania spoločnej vízie ma veľmi teší a obohacuje.“

Linkedin Profile
CliftonStrengths Top 5:
Maximizer│Input │Futuristic│Connectedness│Relator

Daniela Sovinec

„Pracovať s Danielou znamená zažiť profesionalitu, robiť zmeny zmysluplne a dosahovať výsledky. Počas jej 14 rokov dlhej kariéry naprieč rôznymi pozíciami vo financiách, projektovom manažmente alebo HR, bola vždy motivovaná realizovať zmenu, ktorá má zmysel.

Vďaka jej prirodzenej schopnosti byť organizovaná, vníma i ten najmenší detail a širší kontext zároveň. Silný dôraz na výsledky robí z Daniely partnera, ktorý nastavuje latku a rýchlosť, ktorou sa veci dejú.

Danielin profesijný úspech je založený na uchopení každej výzvy ako príležitosti a rovnako tak na ochote priložiť ruku k dielu. Jej prístup k práci je vedený silnou pracovnou etikou prinášajúcou transparentnosť a dôveru.

Prístup ku kvalite a excelentnosti prináša mne i ľuďom v jej okolí energiu posúvať sa vždy o krok vpred. Pretavenie jej talentov do služieb našim klientom mi prináša každodennú radosť z práce!“

Linkedin Profil
CliftonStrengths Top 5:
Discipline│Significance │Maximizer│Arranger│Achiever

Kontakt


Načúvame vašim výzvam a spoločne ich pretavujeme do zmysluplných riešení.

Napíšte nám. Radi vám odpovieme.

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

    Viac o ochrane osobných údajov.

    Klienti

    Referencie