AKADÉMIA SILNÝCH STRÁNOK

Dáva vám zmysel podporovať a rozvíjať silné stránky svojich ľudí a tímov? Je vašim cieľom, aby vaša organizácia bol priestor, kde na ceste k výsledkom sa stretáva človek s človekom, kde vzájomnej inakosti rozumiete a viete s ňou pracovať?

Za tým účelom vám prostredníctvom Akadémie odovzdáme naše znalosti a skúsenosti z práce so silnými stránkami pri vedení seba a iných.

Akadémia podporí schopnosť:

  • viesť rozhovory podporujúce prirodzené zdroje jednotlivcov a tímov
  • usmerniť ďalších v praktickom využití poznania silných stránok
  • byť prvým kontaktom pre zodpovedanie otázok týkajúcich sa práce so silnými stránkami
  • rozšíriť si spôsoby počúvania a vytvoriť tak pocit porozumenia
  • aplikovať koučovacie techniky a umožniť tak klientovi posun v téme
  • zvládať náročné situácie v rozhovoroch
  • viesť tímové workshopy.

MODUL 1 – Autentický jednotlivec.

Význam rozvoja postaveného na silných stránkach

Definovanie základných pojmov

5 kľúčových princípov práce so silnými stránkami

Rola interného ambasádora

Oblasti a spôsoby využitia

Základné koučovacie postoje a techniky

4 základné domény a ich 34 talentov

Dynamika talentov

FAQ z praxe

 

MODUL 2 – Komunikačné a koučovacie techniky.

Ako moje silné stránky definujú štýl komunikácie

3 rôzne formy počúvania

Postoje a princípy v komunikácii s druhými

Schopnosť vnímať čo je moje a čo kolegove

Ako viem kolegu – klienta posilniť a ako ho oslabujem

Zvládanie náročných situácií

Techniky a nástroje v rozhovore

 

MODUL 3 – Funkčný tím a zdravá organizácia.

3 základné typy tímov

Kľúčové princípy pre spoluprácu v tíme

Príprava na prácu s tímom – tímový profil

Realizácia tímového workshopu

Praktické cvičenia pre použitie v tíme

Možnosti využitia poznania silných stránok na organizačnej úrovni

3 systemické princípy k zdravej organizácii

 

Všetky moduly sú vedené interaktívnou zážitkovou formou. Účastníci sa učia cez vlastné témy či situácie a prostredníctvom prípadových štúdií. Celý program je kombináciou skupinových stretnutí a individuálneho mento-koučingu.

Akadémia silných stránok nenahrádza certifikáciu spoločnosti Gallup.

Tešíme sa na vás!

Doprajte si zážitok zo systemického prístupu v práci s tímami. Táto kniha je tu pre vás a tímy, ktorých ste súčasťou. Objednať si ju môžete v našom e-shope.