AKADÉMIA SILNÝCH STRÁNOK

AKADÉMIA SILNÝCH STRÁNOK
14. septembra 2021 Petra Fusková

Je našim cieľom, aby stále viac ľudí pomáhalo ostatným rásť a byť lepšími verziami samých seba. Za tým účelom vám prostredníctvom Akadémie odovzdáme naše znalosti a skúsenosti z práce so silnými stránkami pri vedení seba a iných.

MODUL 1 – Autentický jednotlivec.

Význam rozvoja postaveného na silných stránkach

Definovanie základných pojmov

5 kľúčových princípov práce so silnými stránkami

Rola interného ambasádora

Oblasti a spôsoby využitia

Základné koučovacie postoje a techniky

4 základné domény a ich 34 talentov

Dynamika talentov

FAQ z praxe

 

MODUL 2 – Fungujúci tím.

3 základné typy tímov

Kľúčové princípy pre spoluprácu v tíme

4 základné domény a ich 34 talentov – pokračovanie

Príprava na prácu s tímom

Realizácia tímového workshopu

Praktické cvičenia

 

MODUL 3 – Zdravá organizácia.

Možnosti využitia poznania silných stránok na organizačnej úrovni

Facilitačné techniky – ako na náročné situácie

3 systemické princípy k zdravej organizácii

 

Všetky moduly sú vedené interaktívnou zážitkovou formou. Účastníci sa učia cez vlastné témy či situácie a prostredníctvom prípadových štúdií. Celý program je kombináciou skupinových stretnutí a individuálneho mento-koučingu.

Výsledkom akadémie je skupina Ambasádorov silných stránok, ktorí dokážu:

  • usmerniť ďalších v praktickom využití poznania silných stránok
  • viesť rozhovory podporujúce prirodzené zdroje jednotlivcov a tímov pri hľadaní riešení
  • byť prvým kontaktom pre zodpovedanie otázok týkajúcich sa práce so silnými stránkami
  • podporiť alebo viesť tímové workshopy.

Akadémia silných stránok nenahrádza certifikáciu spoločnosti Gallup.

Tešíme sa na vás!