SYSTEMICKÝ LEADERSHIP

Ako skúsený líder presne viete, ako viesť svoju organizáciu a tím ekonomicky, finančne a obchodne. Dostávate však všetko aj z celku, ktorý tvoria jeho jednotlivé časti? Z vašich ľudí, z vašej organizácie, zo seba?

Ak vediete organizáciu systemicky využívate schopnosť všímať si opakujúce sa vzorce, ktoré predstavujú dôležitú informáciu o súčasnom zdraví organizácie či tímu. Organizačné zdravie je schopnosť systému (organizácie/tímu) reagovať na zmeny a vonkajšie podnety.

Systemický leadership znamená viesť tím či organizáciu (systém) ako celok. Je popisovaný v posledných desaťročiach a dnes sa ukazuje ako potrebná zručnosť pre úspešné pokračovanie vedenia tímov a organizácií. Pritom však nejde o nový smer či prístup, ale o vedomé využitie systemickej inteligencie, ktorú človek má. Umožní vám pokračovať vo vašej roli lídra s dávkou novej inšpirácie a energie. Je efektívnou nadstavbou k vášmu aktuálnemu štýlu vedenia. Nadstavbou, ktorá prepája myslenie, cítenie a konanie.
Systemickým vedením minimalizujeme plytvanie – čas a zdroje vynaložené na „vynucovanie a presadzovanie“ vecí. Sme schopní budovať dôveru a podnecovať pozitívne synergie.
Rozvíjať celého človeka – nielen zamestnanca. Viesť tím – nielen sumár jeho častí. Viesť organizáciu ako dynamiku vzťahov.

Pre koho je program určený:

Pre manažérov, lídrov, konateľov, majiteľov firmy a koučov

MODUL 1: JA – Ako viesť seba

Moje silné stránky – môj autentický štýl vedenia

Práca s vlastnými potrebami

Môj potenciál – kde pramení a jeho zdroje

Moje slepé miesta (tiene), predsudky a vzorce správania

Ako vedome posilniť prínos vlastnej intervencie

Princíp príslušnosti – Kam patrím? Som videný? Čo je vylúčené?

Princíp poriadku – Jasnosť mojej role a miesto, z ktorého vstupujem do vzťahu s inými

Princíp výmeny – Koľko dávam a koľko prijímam v mojej práci a vplyv výmeny na moje prežívanie

MODUL 2: TÍM – Ako viesť iných

Vedenie jednotlivca a vedenie celku

DNA a identita tímu

Hodnota inakosti – ako rastieme vo vzťahu s „divnými“ inými

Systemické počúvanie a vnímanie – rozšírený zdroj informácií

10 oblastí, na ktoré sa zamerať pre rozkvet tímu

Vnímanie z prvej, druhej a tretej úrovne

Systemické funkcie a formálne roly v tíme – ich odlišnosti a potenciál

Princíp príslušnosti – Právo tímu na existenciu. Kým sme pre vonkajší svet?

Princíp poriadku – Postavenie tímu v rámci organizácie. Vodiace princípy tímu.

Princíp výmeny – Vzťah medzi prijímaním a dávaním.

MODUL 3: ORGANIZÁCIA – Ako ju viesť celostne

Vodiace princípy organizácie.

Zmena a transformácia v organizácii zo systemického hľadiska

Zlúčenie, Odchod, Vytvorenie pracovného miesta, Nový produkt/služba

Systemické vnímanie pri tvorbe stratégie

Rozhodovanie a intervencie

Všetky moduly sú vedené interaktívnou zážitkovou formou. Účastníci sa učia cez vlastné témy či situácie a prostredníctvom prípadových štúdií.

Program Systemický Leadership vznikol aj vďaka pozitívnej odozve našich klientov, ktorí zažili jeho pôvodnú verziu:

Workshop predstavoval pre mňa dva dni strávené vo výživnom a múdrom prostredí, kde sa stretla inšpiratívna skupina ľudí. Ďakujem Peťke a Danke  (lektorkám z Maxilogy) za vytvorenie bezpečnej atmosféry, kde som sa cítila komfortne zdieľať  moje názory, skúsenosti  a  pocity. Rovnako bolo krásne pozorovať rozdielnosť pohľadov účastníkov workshopu, na rovnaké témy a tým sa inšpirovať a vidieť ako sa dá na tu istú situáciu pozrieť, či reagovať inak.  Z workshopu som odchádzala plná dojmov, s pocitom radosti a odhodlania pustiť sa do nových výziev. Téma workshopu, princípy systemického prístupu,  mi dávajú obrovský zmysel a odporúčam každému jednotlivcovi či organizácii sa zúčastniť workshopu, kde všetko so všetkým súvisí a zároveň dáva zmysel. Myslím, že pracovať v prostredí, ktoré rozumie princípom systemickej práce a dokáže rozpoznať a podporiť  silne stránky jednotlivca, by bolo úžasné.

Elena Ančicová, Kontrakt manažérka

Uvedomila som si, že skutočné  šťastie a naplnenie v pracovnej oblasti môžem dosiahnuť iba v prípade, že budem autentická voči sebe a svojmu okoliu a spoznám svoje silné a slabé stránky. Vďaka Danielke a Peťke som sa rýchlo naučila ako so svojim talentom pracovať.  Moja práca ma znova napĺňa a teší, tak veľmi ako na začiatku svojho podnikania. Obrovské uvedomenie, ktoré si odnášam je, že talenty sú neutrálne.

Barbora Akkermans Labudová, Majiteľka firmy a CEO

Rada by som sa podelila o svoju nedávnu skúsenosť zo semináru Rozvoja vlastných silných stránok a systemického vnímania v práci s inými. Od prvého kontaktu s Maxilogy som vedela, že som si vybrala správne, proste bol to pocit, ktorý sa mi potvrdzoval v priebehu celého kurzu. Dievčatá Peťka a Danka mali veľmi profesionálny prístup, ktorý bol však zrozumiteľný a praktický. Zároveň nám však vytvorili bezpečný a dôverný priestor na zdieľanie svojich pocitov, myšlienok a neistôt. Z týchto dvoch dní som si odniesla okrem nových poznatkov, zážitkov aj sebauvedomenie si ako správne používať svoje silné stránky, aby sa zároveň nestávali mojím nepriateľom. A na strane druhej  som si zvedomila aj svoje slabšie miesta a  k nim spôsoby cez ktoré ich viem podporiť. Moje očakávania boli naplnené a len ten kto to zažil vie o čom hovorím. Za mňa určite do skorého videnia. Ešte raz vám ďakujem baby.

Monika Brugerová, Manažérka nehnuteľností

Na kurz „Rozvoj vlastných silných stránok a systemického vnímania v práci s inými“ som sa prihlásila z niekoľkých dôvodov: Daniela a Petra sú zárukou kvalitného kurzu, ku ktorému sa ešte dlho v myšlienkach budem vracať; je to kurz, ktorý pracuje s mojimi silnými stránkami, o ktorých som už celkom veľa vedela ale môžem sa dozvedieť ešte viac a k tomu aj ako s nimi pracovať ako people manager. Kurz bol intenzívny na nové poznania, uvedomenia, ukázal mi rôzne pohľady na jednu a tú istú vec. Veľmi si vážim, že Petra s Danielou vedeli vytvoriť bezpečné prostredie na zdieľanie veľakrát veľmi osobných a senzitívnych situácií, myšlienok a pocitov, keďže sme sa tam zišli skupinka neznámych ľudí. Tento kurz odporúčam všetkým, ktorí sa chcú posunúť v sebapoznaní, v tom, ako využiť svoje silné stránky aj voči ostatným alebo v rámci tímu; vo vnímaní iných ľudí, ktorí na prvý pohľad majú úplne opačné silné stránky ako vy. Veľmi sa mi páčila uvoľnená atmosféra a taktiež že kurz pracuje ďalej s tým, čo som sa dozvedela o sebe. Ďakujem veľmi pekne Petre a Daniele a teším sa na ďalšie stretnutie!

Lenka Gergely, Finančná manažérka

2 zmysluplné dni s vami v téme ROZVOJ VLASTNÝCH SILNÝCH STRÁNOK A SYSTEMICKÉHO VNÍMANIA V PRÁCI S INÝMI som si užila plnými dúškami. Takúto hĺbavú prácu so sebou/ pre seba a v konečnom dôsledku pre všetky svoje interakcie s okolím by som dopriala každému.
Naplánujte si schôdzku sami so sebou, utvrďte sa, alebo novo objavte svoje silné stránky, svoje talenty a príďte si ich uvedomiť v systemickej práci. Pre mňa to bol zážitok a vzácne využitý čas. Ďakujem Peťa a Danka.

Erika Feketová, Majiteľka firmy a koučka

Ďakujem Petra a Daniela za vedenie. Myslím si, že pre nás všetkých bolo prínosom mať skupinu ľudí, ktorí nie sú z rovnakého odvetvia. Prinieslo to rôzne pohľady a obohatilo diskusie. Odporúčam ponechať toto nastavenie aj pre budúcich účastníkov. Keďže bol pre mňa workshop hodnotným, odporučil som ho aj ostatným.

Tomáš Polakovič, Manažér analytických služieb

Vďaka za možnosť byť súčasťou tohto programu. Odporúčam ho každému kto chce hlbšie nahliadnuť na svoje silné stránky a to ako ich môže využit v prospech klienta aj seba.

Michaela Bubelíniová, Trénerka a koučka

Ďakujem Danka a Peťa za inšpiratívny workshop a všetkým účastníkom za perfektnú atmosféru.

Andrea Pálková, Manažérka operatívy a HR

Doprajte si zážitok zo systemického prístupu v práci s tímami. Táto kniha je tu pre vás a tímy, ktorých ste súčasťou. Objednať si ju môžete v našom e-shope.