Maxilogy

Váš potenciál

Naplno rozvinúť potenciál jednotlivca či tímu znamená rozvíjať to, čo už je prítomné, no nie je ešte hmatateľné.

Keď žijete svoj potenciál, zažívate pocit užitočnosti, naplnenia a radosti. Vnímate, že v tíme/organizácii zastávate hodnotnú rolu, ktorá má pre celok svoj význam. Veci, ktoré robíte a vzťahy, ktoré máte, vám dávajú energiu.

Predstavte si náladu v organizácii, ktorá umožňuje svojim ľuďom naplno rozvinúť ich potenciál a je schopná vytvárať pocit jedného celku … Miesto, kde sa stretáva človek s človekom.

 

Ako pracujeme

Sprevádzame vás spoznávaním vlastných talentov a rozvíjaním systemického vnímania.


Sme vám partnerom v rozvoji vašich silných stránok a systemického leadershipu. Mať schopnosť viesť tím/organizáciu ako celok (systemicky) znamená podporovať zdravie organizácie. Organizačné zdravie je schopnosť systému (organizácie/tímu) udržateľne reagovať na neustále zmeny a vonkajšie podnety.

Sme certifikovaným partnerom spoločnosti GALLUP pre využívanie nástroja silných stránok CliftonStrengths®. Ide o užitočný nástroj sebapoznania pri práci s jednotlivcom a tímami. Stavať na silných stránkach znamená využiť prítomný potenciál, rozumieť vlastnej motivácii a motivácii členov tímu, pochopiť potreby a odlišnosti využiť pre vzájomnú spoluprácu, ako aj rozumieť tieňom či slepým miestam. Takto zvyšujete vzájomné porozumenie, budujete zdravé vzťahy a umožňujete prostredie, kde sa stretáva človek s človekom.

Poznanie silných stránok jednotlivcov a tímov je skvelým základom pre ďalšiu prácu s vašimi témami systemicko-fenomenologickým prístupom. To znamená spoločne hľadať riešenia v celku – systéme, ktorého ste súčasťou a zároveň pracovať s prítomnými symptómami a vzorcami správania. Systemickým vnímaním v individuálnom alebo tímovom koučingu minimalizujeme plytvanie – čas a zdroje vynaložené na nájdenie riešení. Pre systemickú prácu využívame aj tímovú diagnostiku TeamConnect, pre ktorú sme certifikovaným partnerom.

Zobraziť podcasty

O nás


Aj my v partnerstve s vami používame vlastné silné stránky, vďaka čomu nás práca teší a napĺňa. Kombinujeme osobnú pracovnú skúsenosť s hodnotami ako precíznosť, ľudský prístup a zmysluplnosť. Toto je pre nás prirodzená cesta, ako vám byť dôveryhodným partnerom.

 

Petra Fusková

Petrin ľudský prístup a viac ako 20 rokov profesionálnej skúsenosti spojenej s oddanosťou k excelentnosti neujde pozornosti. Dopomohli jej k profesijnému rastu a zanechať pozitívnu stopu v jednej z 500 najväčších korporácií USA, pre ktorú Petra pracovala vyše 12 rokov. Jej orientácia na kvalitu v kombinácii s prirodzeným talentom budovať blízke medziľudské vzťahy pozitívne ovplyvnila jej líderský štýl a zároveň viedla k novému štandardu úspechu.

Petra má schopnosť stavať mosty medzi jednotlivcami a tímami spôsobom, ktorý im dáva perspektívu, ukazuje smer a dodáva nádej. To, že ako prvá Slovenka získala certifikáciu od spoločnosti Gallup na koučovanie klientov cez ich silné stránky, iba potvrdilo jej zanietenosť a zmysel v pomáhaní ľuďom využívať svoj potenciál. Jej úprimný záujem o človeka spolu s jej ochotou vždy poskytnúť relevantnú a praktickú pomoc, umožňuje ostatným objavovať nové riešenia a rozvíjať sa.

Jej schopnosť tvoriť krajšiu budúcnosť je inšpirujúca a nabíja ľudí pozitívnou energiou pri dosahovaní vyšších cieľov, a aj preto je spolupráca s Petrou vždy obohacujúca.

Linkedin Profile
CliftonStrengths Top 5:
Maximizer│Input │Futuristic│Connectedness│Relator

Daniela Sovinec

Pracovať s Danielou znamená zažiť profesionalitu, robiť zmeny zmysluplne a dosahovať výsledky. Počas jej pôsobenia na vedúcich pozíciách vo financiách, projektovom manažmente alebo HR, bola vždy motivovaná realizovať zmenu, ktorá má zmysel.

Vďaka jej prirodzenej schopnosti byť organizovaná, vníma i ten najmenší detail a širší kontext zároveň. Silný dôraz na výsledky robí z Daniely partnera, ktorý nastavuje latku a rýchlosť, ktorou sa veci dejú.

Danielin profesijný úspech je založený na uchopení každej výzvy ako príležitosti a rovnako tak na ochote priložiť ruku k dielu. Jej prístup k práci je vedený silnou pracovnou etikou prinášajúcou transparentnosť a dôveru.

Prístup ku kvalite a excelentnosti prináša ľuďom v okolí Daniely energiu posúvať sa vždy o krok vpred. Pretavenie jej talentov do služieb klientom prináša každodennú radosť zo spolupráce s ňou!

Linkedin Profil
CliftonStrengths Top 5:
Discipline│Significance │Maximizer│Arranger│Achiever

Kontakt


Načúvame vašim výzvam a spoločne ich pretavujeme do zmysluplných riešení.

Napíšte nám. Radi vám odpovieme.

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

    Klienti

    Referencie