Systemické intervencie v tímoch a organizácii

Systemické intervencie v tímoch a organizácii
10. novembra 2023 Daniela Sovinec

Určite si každý z nás želá, aby intervencie, ktoré každodenne robíme v tímoch, prinášali výsledok. Zo systemického hľadiska (hľadiska systému/celku) je intervencia aktivita alebo zásah, po ktorých tím alebo ľudia v tíme konajú z iného vnútorného miesta, alebo z novej perspektívy. Či už ste tím líder, manažér, majiteľ firmy alebo tímový kouč, robiť intervencie zvnútra von si vyžaduje, aby ste sa skutočne spojili s tímom a milovali ho taký, aký je. Aj keď nefunguje dobre.

Prinášame vám príležitosť naučiť sa používať systemické intervencie osobne od Jan Jacob Stam a Dees van de Hoef. Jan Jacob je organizačný a tímový konzultant, medzinárodne uznávaný líder v oblasti systemickej práce. Od roku 1996 je zanietený pre systemickú prácu v organizáciách a to vo viac ako 40 krajinách. Spoločne s kolegyňou Dees, s ktorou založili spoločnosť TeamConnect, privádzajú ľudí a tímy do kontaktu s ich plným potenciálom. Nielenže sa vzájomne dopĺňajú, ale spolu sú viac ako súčet častí. Ale to musíte zažiť na vlastnej koži…

Zameriavajú sa na situácie, ktoré bežne v tímoch zažívate. Napríklad: Mnohokrát tímy a organizácie trpia konfliktmi a dysfunkciami bez toho, aby videli pôvod základnej dynamiky. Napríklad v organizácii môže existovať dynamika konkurencie medzi zamestnancami, ktorá nie je zrejmá voľným okom. Zamestnanci môžu súťažiť o obmedzené zdroje, ako sú príležitosti na povýšenie alebo uznanie za vykonanú prácu, čo môže viesť k napätiu a konfliktom. Ak sa riešia len okrajové symptómy konfliktu, ako sú hádky a nezhody na pracovisku, ale nerieši sa základná príčina konkurencie medzi zamestnancami, konflikt bude pravdepodobne pretrvávať a časom sa zhoršovať.  Systemické intervencie môžu tímom pomôcť vymaniť sa z neproduktívnych vzorcov správania alebo myslenia a tak uvoľniť tímový potenciál.

Tímy sú ako živé bytosti s vlastnou vôľou a často veľmi dobrou pamäťou. Niekedy sa pohybujú presne opačným smerom ako členovia tímu. Na koho sa teda zamerať? Na členov tímu alebo na celok nazývaný „tím“? Mimochodom, pod tímom rozumejte aj organizáciu, oddelenie, startup, združenie či rodinnú firmu.

Čo si odnesiete?

Počas týchto troch dní sa dozviete, čo vlastne systemické intervencie sú a ako vytvoriť podmienky k tomu, aby sa ujali.

Okrem teoretického rámca k systemickému prístupu sa dozviete, ako osvedčené systemické intervencie aplikovať na vaše situácie v tímoch.

Budete skúmať, z akého vnútorného miesta/postoja intervencie robíte a aký to má vplyv na výsledok.

Význam poradia intervencií, vďaka čomu budete jasnejšie vnímať, aký prvý krok je potrebné urobiť, aby ste s tímom urobili užitočný posun.

Budete môcť preskúmať, akú úlohu zohrávajú vaše vlastné vzorce v práci s tímom a ako tieto vzorce užitočne použiť namiesto toho, aby boli kontraproduktívne.

Odnesiete si nové vhľady k vašim výzvam a otázkam ako napríklad: Aký je aktuálny stav systému? Čo potrebujete, aby ste uvoľnili svoj potenciál? Je v tomto tíme dostatok pocitu spolupatričnosti? Je každý na svojom mieste? Sú úlohy a priority jasné? Prúdi medzi nami výmena? Môžu byť produkty alebo služby úspešné vo vonkajšom svete? Do koľkých tímov patríte? Aký máte vzťah ku každému z nich? Máte miesto v tíme a je toto miesto uznané? Aká je pozícia vášho tímu v organizácii? S ktorým systémom sa cítite najviac prepojený?

Precvičíte si intervencie tak, aby ste ich mohli následne vykonávať sami.

Stručne povedané: cez praktickú prácu sa naučíte ako podporiť potenciál vášho tímu či organizácie.

 

Kto a čo je vítané?

Či ste vedúci tímu, manažér, CEO, majiteľ firmy alebo konzultant, všetci ste srdečne vítaní.

Rovnako sú veľmi vítané vaše prípady či aktuálne výzvy. Budeme s nimi pracovať a zároveň ich využívať na učenie.

Kedy a kde?

18. – 20. apríla 2024, 9:30 – 17:00, Penzión Berea, Modra-Harmónia

Programom vás prevedú Jan Jacob Stam & Dees van de Hoef v anglickom jazyku, tlmočeným do slovenčiny.

Rezervujte si miesto ešte dnes, počet miest je obmedzený.

Organizátorky podujatia: Petra Fusková & Daniela Sovinec, Maxilogy

Cena: 670 Eur (vrátane coffee breaks)

V prípade záujmu o ubytovanie s raňajkami priamo v Penzióne Berea, prosíme uviesť túto informáciu v prihlasovacom formulári.