PODCAST: Zo života lídra

PODCAST: Zo života lídra
8. marca 2021 Daniela Sovinec

Ako využiť vzdialenú prácu na sebareflexiu a udržanie zdravých vzťahov? Nielen o tom bol rozhovor s Andreou Olejárovou. Nezameniteľným energickým štýlom sa podelila o svoje skúsenosti s dynamikou v globálnom tíme. Pozreli sme sa aj na to, čo jej pomáha v ňom udržať súdržnosť a riešiť nie vždy jednoduché situácie.

Andrea Olejárová, Associate Director Finance FP&A Global, Information & Business Services.

Rozhovor na tému wellbeing – prečo nezabúdať na seba a to nielen v období zvyšujúcich sa očakávaní od lídrov. Aké to je nebáť sa použiť aj iné ako svoje zdroje? S Ivonou Kurtišovou aj o dôležitosti napĺňania vlastných potrieb a vnímaní signálov, ktoré nás na ne upozorňujú.

Ivona Kurtišová, Group lead Compliance and Internal controls

Akým výzvam čelil pri vedení nového tímu v ďalekom Singapure? Ako náročné situácie preverili silu vzájomnej dôvery? Z rozhovoru s Lászlóm sa tiež dozviete, aký vplyv môže mať  prítomnosť a komunikácia lídra na morálku a výkonnosť tímu v čase významnejších zmien.

László Tandel, Financial Controller AMEA Region

Slovami Andrey Pálkovej o prínose práce so silnými stránkami a ich vplyve nielen na kvalitu vzťahov v organizácii. Ako a čo sa osvedčilo pri vytváraní priestoru pre autenticitu a rozvoji jednotlivca a tímu.

Andrea Pálková, Head of Center Operations, HR and Communication

S Gabrielou Staňákovou o autenticite ako aj dare, ktorý líder môže, ale aj nikdy nemusí dostať.
O postojoch, ktoré pomáhajú organizácii prejsť aj náročným obdobím.

Gabriela Staňáková, Global Business Services Center Lead

S Martinom Hricom o nepopulárnych rozhodnutiach a čo s tým, keď s nimi nie som stotožnený. O dôvere a potrebe sa celoživotne rozvíjať ako stratégii riadenia zmeny.

Martin Hric, Director Automation ISC EU.