PODCAST: Silné stránky

PODCAST: Silné stránky
2. apríla 2020 Marek Hrebík

Silné stránky: ako dopĺňajú nielen vlastné sebaporozumenie a prečo s nimi pracovať

 

Efekt práce so silnými stránkami a ich konkrétne príklady

 

Aplikácia silných stránok v organizácii – slovami klienta o vlastnej skúsenosti