Je koučing naozaj pre každého? Čo očakávať a ako si kouča vybrať?

Je koučing na Slovensku populárny? Prípadne v ktorých oblastiach?

Áno, dnes sa už dá hovoriť o tom, že koučing sa aj na Slovensku stal obľúbeným a prístupným riešením. 10 rokov dozadu bol koučing známy a prístupný skôr iba pre vysoké manažérske pozície v nadnárodných korporáciách. Táto forma rozvoja jednotlivca či tímu je dnes už viac vnímaná ako návratná investícia, pričom v minulosti sa dalo hovoriť skôr o akomsi “benefite pre vybraných ľudí”. K tomuto posunu prišlo najmä vďaka samotnej efektívnosti koučingu – ide o adresnú formu rozvoja a riešenia situácie jednotlivca či tímu.

Ako si vybrať správneho kouča? Na čo sa zamerať?

O efektivite osobného rozvoja prostredníctvom koučingu svedčí nielen jeho narastajúce využitie v praxi, ale i pribúdajúci počet koučov. Tým sa na jednej strane otvárajú možnosti výberu, na strane druhej sa môže samotný výber stať náročným. Certifikované organizácie (slovenské či medzinárodné, SAKO a ICF) združujúce koučov napomáhajú cez nastavené kritériá držať v našej profesii potrebný štandard.

Pri výbere kouča platí pravidlo, čím informovanejší je môj výber, tým väčšia je pravdepodobnosť úspechu následnej spolupráce. Oplatí sa zamyslieť sa nad:

  • cieľom partnerstva s koučom: aký ideálny výsledok chcem cez samotný koučing dosiahnuť?
  • skúsenosťami a profilom kouča: je pre mňa dôležité, aby to bol niekto z mojej branže, niekto s podobnými skúsenosťami?  Alebo je pre mňa skôr prínosné stretávať sa s koučom bez priamej skúsenosti? Pokladám jeho vzdelanie/certifikáciu v obore za potrebnú alebo nezohráva žiadnu rolu? Je dôležité poznamenať, že tento bod priamo prispieva k mojej dôvere voči koučovi a ujasneniu si výberu, nehovorí o tom, ako kouč bude či nebude užitočný.
  • hodnotovým nastavením a postojmi kouča: užitočné je sa spojiť so samotným koučom a vnímať, ako premýšľa, či sa o vás zaujíma, aké presvedčenia môžete pozorovať. Ako vám sedí jeho štýl či profesionalita. To, ako sa cítite po tomto rozhovore býva veľmi dobrým ukazovateľom, či do spolupráce ísť alebo hľadať ďalej.
  • schopnosťami počúvaťjasne komunikovať – vnímam, že mi kouč rozumie a reflektuje to, čo mu hovorím? Chcem rozumieť tomu, ako kouč postupuje, z akého odborného základu/modelu vychádza? Ako tento prístup pomohol jeho doterajším klientom?

Venovaním sa vyššie uvedeným oblastiam pri výbere kouča tak môžeme už vo fáze výberu posilniť absolútny základ pre úspech spolupráce a tou je dôvera.

Ako rozoznať “podvodného” kouča?

Zamyslením sa nad vyššie uvedenými oblasťami sa stávam informovaným konzumentom služby. Tak sa do veľkej miery vyhnete nesprávnej voľbe a teda aj prípadným tzv. samozvaným koučom.

Pre koho je koučing určený?

Koučing ako metóda či prístup k rozvoju je veľmi adresnou formou, ktorá čerpá predovšetkým zo silných stránok klienta. Tým posilňuje jeho sebavedomie a schopnosti uchopiť vlastné témy/problémy prirodzeným spôsobom. V koučingu sa klient učí práci so sebou, čo preňho znamená schopnosť postaviť sa k ďalším svojim témam či výzvam už aj bez externej pomoci kouča. Aj preto je vhodný pre všetkých, ktorí: sa chcú niekam posunúť; sú otvorení sa pozrieť na svoju situáciu zo širšej perspektívy; sú pripravení niečo obetovať, aby niečo iné získali; dôverujú tomu, že sú to práve oni, kto môže so situáciou niečo urobiť.

S týmto postojom sa potom klienti posúvajú vo svojich rôznych témach – kariéra, vzťahy, komunikácia, vedenie jednotlivcov či tímov, rozhodovanie a dilemy, riadenie zmeny, či vlastného pocitu naplnenia.

S akými očakávaniami ísť do koučingu? Nastane zmena rýchlo? Ako si vytýčiť ciele?

Do koučingu sa oplatí ísť len s takými očakávaniami, ktoré korešpondujú s mierou úsilia a energie, ktoré som ochotný do vlastného posunu vložiť. Je to práca, práce na sebe a to chce odhodlanie a častokrát i guráž. Koučovací vzťah je partnerstvom a neoplatí sa očakávať, že všetku prácu spraví kouč samotný. Kouč ja akýmsi vašim spolujazdcom, no vy držíte volant pevne v rukách na mieste vodiča! Spolujazdec sleduje, či sa držíme vytýčeného cieľa, či sme nezišli z cesty, alebo, či nejdeme príliš rýchlo alebo príliš pomaly. Sleduje prostredie, ktorým prechádzame a dáva do pozornosti všetko, čo môže zážitok z našej jazdy umocniť či ovplyvniť. Ak vníma, že vodič je pripravený preradiť na vyššiu rýchlosť – spraví tak. Ak je však čas spomaliť, vytvorí tomu priestor.

Tému do koučingu vždy prinesie klient. Zo skúsenosti môžem povedať, že počas práce s klientom sa častokrát posunieme niekam inam. Dá sa povedať, že to je presne jeden z efektov partnerstva s koučom, ktorý nám pomôže sa pozrieť na našu tému cez inú optiku a tak nájsť cestu von.

Počet sedení sa priamo viaže na potrebu klienta. V našej praxi sa osvedčil model 3 – 5 stretnutí. Pri tomto počte už musí byť výsledok prítomný, pričom hotoví môžeme byť už aj po 1 – 2 sedeniach. Ak si to dovolím teraz zjednodušiť – čím skôr ma klient nepotrebuje, tým viac to hovorí o kvalite našej spolupráce.

Koľko koučing stojí – resp. od akých aspektov sa líši cena koučingu?

Pri tejto otázke asi nie je možné odpovedať jednohlasne. Čo však jasné je, že ak skutočne máte chuť niečo urobiť pre to, aby vám bolo v živote lepšie, prínos koučingu je nevyčísliteľný. Koľko by ste dali za to, ak by sa ten váš najhorúcejší problém vyriešil?… V praxi vnímame pri skúsených vzdelaných koučoch cenové rozpätie od 120 až po 250 Eur za sedenie.

Doprajte si zážitok zo systemického prístupu v práci s tímami. Táto kniha je tu pre vás a tímy, ktorých ste súčasťou. Objednať si ju môžete v našom e-shope.