Sabína Janáková

Sabína Janáková
25. mája 2021 Petra Fusková

„Petra a Daniela nám priniesli interpretáciu našich silných stránok & tímový workshop v špičkovej kvalite a forme. Otvorili sme aj citlivé témy ako napr. aké silné stránky nám v tíme chýbajú a ako to kompenzovať, prečo každý z nás reaguje ako reaguje a čo s tým robiť. Ich vyzretosť, insight & facilitácia tímovej diskusie nás výrazne posunuli vpred. Vrele odporúčam spoluprácu či už pre tímy špecialistické alebo manažérske až po úroveň boardu.“