Radoslav Kokuľa

Radoslav Kokuľa
3. decembra 2021 Daniela Sovinec

„Keďže poznám veľmi dobre svoje silné aj slabé stránky, a ako zvyknem v jednotlivých situáciách reagovať, nemal som prehnané očakávania, čo mi môže Maxilogy ponúknuť. Avšak už po prvom osobnom stretnutí s Danielou získal môj pohlaď na veci úplne novú perspektívu. Začal som vnímať situácie z iného uhla, ktorý mi umožnil racionálnejšie vyhodnotiť dané okolnosti a rýchlejšie nájsť vhodné riešenie. Oceňujem veľmi priateľský a pritom vysoko profesionálny prístup, ktorým si Daniela dokázala získať moju dôveru a rešpekt. Taktiež spôsob vedenia rozhovoru a precízne cielené otázky mi vždy pomohli nájsť pravú podstatu daného problému, bez ohľadu na to, či išlo o pracovnú alebo súkromnú záležitosť. Každé stretnutie bolo pre mňa prínosné a posunulo ma o ďalší krok vpred. Hlavne v súvislosti s redukciou stresu a jednoduchšou adaptáciou na stále sa meniace podmienky.“