Patrícia Trnková

Patrícia Trnková
7. januára 2021 Marek Hrebík

„Ak hľadáte odpovede na otázku prečo… „Prečo robím, to čo robím?“… alebo „Prečo stále ešte nerobím to, čo by som chcela robiť?“…alebo „Čo vlastne chcem robiť a v čom som dobrá?“…, tak cesta spoznávania samého seba s Maxilogy je tá správna voľba. Mne osobne táto spolupráca priniesla do osobného a do pracovného života mnoho v praxi aplikovateľných poznatkov, ktoré prinášajú svoje ovocie. Ako senior projektová manažérka riadiaca medzinárodný projekt som absolvovala mnoho rôznych školení, ale môžem zodpovedne prehlásiť, že koučing cez silné stránky CliftonStrengths Gallup, malo pre mňa najvyššiu pridanú hodnotu zo všetkých. Ďakujem veľmi pekne Petre Fuskovej za túto možnosť.“