Mgr. Otto Kancel

Mgr. Otto Kancel
7. januára 2021 Marek Hrebík

„Prvotná a základná myšlienka osloviť Maxilogy bola z dôvodu, že nechceme, aby v našom obchodnom tíme všetci boli s rovnakými schopnosťami, nakoľko každý z nás je v niečom osobitý, jedinečný a výnimočný. Každý z nás má inú svojskú a zároveň aj silnú stránku, ktorú sme u každého z nás chceli nájsť, rozvíjať a využiť v prospech nášho obchodného tímu. Tento systém je o tom, že si uvedomíme to, v čom je každý z nás jedinečný, dokonalý a ako svojským, osobitým a intelektuálnym prejavom a prístupom vie riešiť rôzne a zároveň aj odlišné úlohy, ktoré sú na nás kladené zo strany zamestnávateľa. Akceptujeme jedinečnú rôznorodosť a osobitosť všetkých schopností každého z nás a využívame to v prospech nášho tímu. Je dobré, keď v našom obchodnom tíme máme rôznorodé zastúpenie silných a osobitých stránok našich jednotlivcov. Interpretácia CliftonStrengths® nám napomohla si tieto stránky uvedomiť a teambuilding nám zasa pomohol pochopiť sa navzájom. Prinieslo to pozitívne spoznanie v čom sú naši ľudia dobrí a ako bravúrne riešia delegované a rozdielne zamerané úlohy zo strany zamestnávateľa v jeho prospech.“