Zuzana Podracká, PhD.

Zuzana Podracká, PhD.
12. novembra 2020 Marek Hrebík

„Spolupráca s Petrou bola skvelá a dovolím si povedať, že bola jedným z hlavných dôvodov, prečo som sa napokon rozhodla zmeniť nielen svoju pracovnú situáciu, ale aj spôsob, akým nad niektorými vecami rozmýšľam. Petra má veľmi citlivý, pokojný a najmä ľudský prístup, vie kedy má človeka nechať rozprávať a kedy mu do toho vstúpiť s vhodnou otázkou, ktorá človeka prinúti sa zamyslieť. Metódy coachingu neboli o tom sa prelúskať zoznamom povinných cvičení, ale o tom, že veci prispôsobila môjmu momentálnemu rozpoloženiu a spôsobu uvažovania. Naše stretnutia a rozhovory boli napriek niektorým ťažkým otázkam veľmi príjemnou skúsenosťou, ktorá mi veľa dala – naučila som sa veľa o svojich silných a slabých stránkach a ako s nimi pracovať, o rôznych spôsoboch vizualizácie problémov a riešení, o tom, ako si nastaviť ciele a priority, a o tom, ako robiť rozhodnutia najmä s ohľadom na súčasnosť, ale berúc do úvahy minulosť a budúcnosť. Aj vďaka nim som sa odhodlala na zmeny, ktoré mali zásadný a pozitívny vplyv na môj profesijný ale aj osobnostný rozvoj. V neposlednom rade oceňujem tiež Petrinu profesionalitu – od dochvíľnosti, cez flexibilitu až po spôsob komunikácie a vystupovania. Jednoducho – v každom ohľade pozitívna a cenná skúsenosť.“