Čo vám umožňuje efektívne narábať so svojim časom a energiou?

Keď rozprávame s lídrami organizácií, často sa zmieňujú o tom, že je pre nich náročné vyznať sa a mať jasno v tom, čomu venovať energiu pri vedení ľudí. Ak sa na to pozrieme cez optiku firmy, ktorá chce vedieť čo robí ich produkt obľúbeným, spýta sa svojich zákazníkov. Lídrovi môže pomôcť pochopiť prečo ho ľudia nasledujú, keď sa zameria na ich potreby. Štúdia spoločnosti Gallup skúmajúca preferencie nasledovníkov potvrdila ich štyri základné potreby: DôVERA, ZÁUJEM, STABILITA a NÁDEJ.

4 ZÁKLADNÉ POTREBY NASLEDOVNÍKOV

DôVERA

Ako mnoho historických udalostí potvrdzuje, nasledovníci nebudú nikdy tolerovať nedôveryhodnosť. Na ktorejkoľvek úrovni, či už ste CEO, manažér či hlava štátu, dôvera môže byť „buď alebo“ základom pri vedení iných. Ľudia často hovoria o dôvere aj ako o základnom filtri, ktorý im pomáha rozhodnúť sa s kým v práci stráviť čas. Vychádzajúc zo štúdie, len 1 z 12 zamestnancov sú aktívni vo svojej práci v prípade, že svojim lídrom nedôverujú. Konať dôveryhodne tak nielen zvyšuje efektivitu práce ale umožňuje ľuďom sústrediť sa na to, čo je dôležité. Ako teda presvedčiť iných o vlastnej čestnosti? Hoci by sa dalo očakávať, že úspešní lídri budú mať na túto otázku hlbokú odpoveď, opak býva pravdou. Odpoveď znie približne takto: „Ľudia to proste vedia. Vnímajú moje správanie dlhodobo a jednoducho vedia, že sa môžu na mňa spoľahnúť.“ Vlastná skúsenosť hovorí, že jedným z kľúčov je autenticita. Autentickí lídri volia úprimnosť. A to i v prípade, že treba komunikovať neľahké správy. Úprimnosť častokrát vnímajú ako jedinú cestu k vybudovaniu si dôvery a tým aj pevných vzťahov.

ZÁUJEM

Ak sa svojich ľudí spýtate otázku: „Je v práci niekto, kto sa o mňa zaujíma ako o človeka?“ s odpoveďou na ňu dostanete aj indíciu k ďalším biznis ukazovateľom, na ktoré má vplyv:

  • úroveň spokojnosti zákazníkov
  • miera produktivity a ziskovosti
  • a aká je pravdepodobnosť, že vám zostanú verní.

Samozrejme, zaujímať sa o svojich ľudí v čase prevažného home office nastavenia je nielen po každej stránke náročnejšie, ale zároveň i viac potrebné. Ako na to? Tí, s ktorými spolupracujeme vravia, že im pomáha individuálny prístup a poznanie potrieb každého člena tímu. Okrem pracovných tém sa zaujímajú o mentálne či fyzické zdravie a zároveň vnímajú člena tímu aj ako rodiča či partnera. Jeden z najviac osvedčených spôsobov ako sa zaujímať o svojich ľudí je jednoducho viac počúvať. Lídri vedia, že jasne a dostatočne komunikovať je dôležité. Častokrát sa však pod potrebou „komunikuj so mnou viac“ skrýva potreba „počúvaj ma viac“.

 STABILITA

Stabilita a bezpečie v krízových situáciách naberajú na krehkosti. Hoci je pre organizácie dôležité sa v čase rozvíjať a rásť, potrebujú pre svojich zamestnancov tvoriť i priestor pre stabilitu a istotu. Schopnosť lídra držať sa svojich hodnôt pomáha jeho nasledovníkom rozumieť, čo sa od nich očakáva. Na organizačnej úrovni nie je nič silnejšie, čo by prispievalo k stabilite ako transparentnosť. Zamestnanci potrebujú mať jasno v tom, ako sa môže ich kariéra v organizácii vyvíjať a ako sa spoločnosti finančne darí. Čím menej istoty máme smerom k budúcnosti, tým viac jasnosti potrebujeme o aktuálnom dianí.

NÁDEJ

Kým nasledovníci potrebujú stabilitu v danom momente, ukazuje sa, že rovnako tak potrebujú nádej pre budúcnosť. Slová spájané s touto potrebou sú tiež smerovanie, viera, usmernenie. Vychádzajúc z Gallup štúdie až 69 % zamestnancov, ktorí cítia entuziazmus v súvislosti s budúcim smerovaním organizácie zostávajú pre svoju prácu zanietení. Vzhľadom na tieto dáta sa zdá pre lídrov zásadné venovať pozornosť budúcemu vývoju organizácie. Nádej dáva nasledovníkom možnosť tešiť sa na ďalší krok a pomáha im vidieť cestu cez zložité situácie a chaos. Vedieť, že veci môžu a budú lepšie býva silným motívom. O to viac je táto úloha lídra dôležitá v náročných obdobiach. Súčasná situácia prináša zvýšenú potrebu reagovať na to, čo sa deje. Kým riešenie každodenných situácií je podstatná časť efektívneho riadenia, identifikovanie príležitostí pre budúcnosť a ich iniciovanie zohráva dôležitejšiu rolu pri budovaní nádeje a optimizmu.

Doprajte si zážitok zo systemického prístupu v práci s tímami. Táto kniha je tu pre vás a tímy, ktorých ste súčasťou. Objednať si ju môžete v našom e-shope.