ROZVOJ VLASTNÝCH SILNÝCH STRÁNOK A SYSTEMICKÉHO VNÍMANIA V PRÁCI S INÝMI

ROZVOJ VLASTNÝCH SILNÝCH STRÁNOK A SYSTEMICKÉHO VNÍMANIA V PRÁCI S INÝMI
8. apríla 2022 Daniela Sovinec

Program akreditovaný ICF (International Coach Federation) rozvíja a posilňuje sebapoznanie ako dôležitý základ pre rolu kouča, lídra alebo manažéra. Umožní vám vedome pracovať s vlastnými silnými stránkami a princípmi systemického prístupu.

Pre koho je program určený

Pre koučov, manažérov a lídrov, ktorí vedia, že schopnosť viesť seba je predpokladom pre úspešné vedenie iných. Pre terapeutov a iných odborníkov pracujúcich s ľudským potenciálom.

Čo si odnesiete:

 • Moje silné stránky – ako mi pomáhajú v roli kouča, lídra alebo manažéra
 • Uvedomenie si vlastných potrieb a spôsobu práce s nimi
 • Zdroje potenciálu – systémy, ktorých som súčasťou
 • Moje slepé miesta (tiene), predsudky a vzorce správania
 • Systemické počúvanie a vnímanie klienta – rozšírený zdroj informácií
 • Ako vedome posilniť prínos vlastnej intervencie – čo je moje a čo je pre klienta/kolegu (ne)užitočné
 • Koľko dávam a koľko prijímam v mojej práci a vplyv výmeny na moje prežívanie
 • Moja aktuálna výzva – systemická práca so silnými stránkami

Program je kombináciou individuálnej a skupinovej práce:

 • vyplnenie nástroja Gallup CliftonStrengths® (online)
 • interpretácia silných stránok/koučing – individuálne stretnutie – 1,5 hod (online/prezenčne)
 • skupinová práca (max. 10 účastníkov) – 2 dni (prezenčne)

Počet schválených ICF CCE hodín: 15,5

(12 Core Competecies, 3,5 Resource Development)

Termín a miesto konania:

9. – 10. februára 2023, 9:00 – 16:30, Zen Flow, Bratislava

Program vieme urobiť na mieru pre uzavretú skupinu aj v inom termíne.

Cena:  430 Eur (vrátane prístupového kódu CliftonStrengths®)

Lektori:  Petra Fusková, PCC a Daniela Sovinec, PCC