ELEVATING LEADERSHIP & LIFE APPROACH

ELEVATING LEADERSHIP & LIFE APPROACH
10. septembra 2021 Daniela Sovinec

Program určený organizáciám, ktoré stavajú úspech na svojich ľuďoch. Je pre všetkých lídrov, manažérov a špecialistov, ktorí chcú vlastné silné stránky zužitkovať v profesionálnej aj súkromnej oblasti. Umožní vám posilniť schopnosť viesť seba, viesť ostatných, udržať úspech a vnímať veci celostne.

Nadčasový program ELLA:

rozvíja a mení prirodzený talent vašich ľudí na silné stránky organizácie

pracuje s jednotlivcom tak, aby tímový úspech bol udržateľný

rieši podstatu existujúcich problémov pomocou systemických princípov

umožňuje tímu a organizácii odstrániť slepé miesta a nahradiť ich funkčnými modelmi

STAVAJTE NA VAŠICH SILNÝCH STRÁNKACH. ZVOĽTE SI CELOSTNÝ LEADERSHIP.

Vitajte: www.ellaprogram.sk