Mirka Hánová

Mirka Hánová
6. júna 2022 Daniela Sovinec

„Koučovacie rozhovory som absolvovala s Danielkou Sovinec z Maxilogy ako pokračovanie otestovania mojich silných stránok cez Gallup, CliftonStrengths. Ich zhrnutie a jedinečnú „kombinatoriku“ v mojom prípade, spolu s tým, ako ich rozvíjať a vyživovať mi taktiež veľmi láskavo sprostredkovala Danielka. Osobnému rozvoju sa venujem rôznymi smermi a spôsobmi a preto som sa potešila možnosti skúsiť to aj cez koučing.

Danielka má úžasnú schopnosť bleskurýchle vyhodnotiť, čo potrebuje v aktuálnom čase pozornosť a „liečenie“. Sama som na koučovacie rozhovory išla s nejakými témami, ale nakoniec sme riešili to, čo som ani sama nevedela, že ma najviac trápi a dokáže v tejto chvíli posunúť ďalej. V Danielku som veľmi rýchlo získala dôveru a som rada, že som dokázala naše koučovacie rozhovory využiť na to, aby som si úprimne zvedomila vlastné limitujúce presvedčenia a tiež posudzovania iných, ktoré ma skôr brzdili, než posúvali vpred k riešeniu vzťahov. Všetko pritom prebiehalo veľmi prirodzene a hravo, čo úplne odbúralo napätie pri riešení zásadných tém. Prišlo mnoho „aha“ momentov, z ktorých doteraz čerpám nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote.

Ak máte možnosť absolvovať koučing s Maxilogy, určite vrelo odporúčam v rámci osobného rozvoja, práce so sebamotiváciou a zlepšovaním vzťahov na pracovisku.“