Mária Bobeková

Mária Bobeková
12. novembra 2020 Marek Hrebík

“Spoluprácu s Maxilogy odporúčam každému, kto cíti potrebu rásť a nájsť čo najlepšie riešenie pre častokrát náročné situácie z pracovného prostredia. Výhodou je predovšetkým vedenie pod skúseným koučom, identifikácia silných stránok klienta a kladenie dôrazu na ich využitie pri spoločnom hľadaní riešenia problému. Absolvovala som zatiaľ 8 osobných stretnutí s Danielou a z každého som odchádzala s konkrétnym plánom ako danú situáciu riešiť, ako postupovať. Považujem prístup Maxilogy za veľmi efektívny, nakoľko sa počas strenutí kouč venuje len téme, ktorú klient predostrie. Zo skúsenosti môžem povedať, že sme počas našich stretnutí prebrali rôznorodé témy od zlepšenia mojej motivácie, cez riešenie konfliktov, až po zviditeľnenie tímu v spoločnosti. Môžem povedať, že v každej oblasti badám výrazné zlepšenie, čo vedie k mojej väčšej spokojnosti v práci.
Oceňujem úprimný záujem Daniely o to, ako klient postupuje a či dané riešenie prinieslo želaný výsledok.”