František Frivaldský

František Frivaldský
12. novembra 2020 Marek Hrebík

„Z Maxilogy si overili pochopenie našej požiadavky detailným rozhovorom s každým členom tímu. Svoje úsudky si potvrdili trefnými otázkami, počas ktorých aj samotný objednávateľ lepšie pochopil, čo vlastne chce týmto workshopom dosiahnuť. Svojimi osobnými skúsenosťami bolo zrejmé, že Maxilogy sa vie vcítiť do situácie objednávateľa a vie preto pomôcť nielen teoretickými vysvetleniami, ale aj praktickými skúsenosťami. Cvičenia boli veľmi pestré a interaktívne. Je veľmi náročné pripraviť cvičenie pre rôzne skupinky tímov s rôznou dynamikou vzťahov medzi dotyčnými, no väčšinou sa metódy osvedčili. Veľmi kladne hodnotím aj samotné sprevádzanie tímov týmito úlohami zo strany Maxilogy, ich facilitáciu a pohotové reakcie na občas náročné otázky.

Úprimný záujem o potrebu klienta bol citeľný od prvého stretnutia až po vyhodnotenie celej aktivity. Prínosom realizovaných služieb od Maxilogy bolo lepšie spoznanie svojich kolegov a samého seba, čo sa prejavilo v komunikácii medzi členmi tímu, no zároveň aj pri spolupráci na tímových úlohách. Pochopenie zámerov a správanie „toho druhého“ začalo byť jasnejšie.

Benefitovať zo služieb Maxilogy môžu predovšetkým tímy, ktoré chcú optimalizovať svoje fungovanie, naučiť sa o sebe niečo nové, prípadne pripraviť sa na nové výzvy. V tak komplexnom systéme ako je tím vytvorený z rôznorodých jednotlivcov je stále priestor na optimalizovanie spolupráce. Veľakrát vyplávajú na povrch zistenia a fakty, ktoré tím ignoroval, no zrazu sa stanú úplne jasnou vecou.“